Disclaimer Zing je Eigenwijs

Disclaimer Zingjeeigenwijs.nl

Disclaimer Zing je Eigenwijs. De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Zing je Eigenwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de informatie op deze site. Noch Zing je Eigenwijs, noch de staf, medewerkers, agenten of personen die in opdracht van Zing je Eigenwijs werken, zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Zing je Eigenwijs kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Zing je Eigenwijs niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Dit geldt ook voor alle prijsinformatie, data en locaties die op Zingjeeigenwijs.nl genoemd worden. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Gebruik van Cookies op Zingjeeigenwijs.nl

Zingjeeigenwijs.nl maakt gebruik van ’cookies’ om informatie over onder andere uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het gebruik van onze websites in kaart te brengen en et plaatsen van passende advertenties mogelijk te maken. ’Cookies’ helpen ons om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken en passende advertenties te tonen…lees verder >

Verwerking van Persoonlijke Informatie door Zingjeeigenwijs.nl

Zingjeeigenwijs.nl verwerkt persoonlijke informatie doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels een informatie of brochure-aanvraag of omdat je je hebt aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven. Je kunt je trouwens te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrieven…lees verder >

Cursussen, Trainingen, Workshops en andere Activiteiten


Zing je Eigenwijs behoudt zich het recht voor om aangekondigde cursussen, trainingen, workshops, zanglessen  en andere activiteiten die op Zingjeeigenwijs.nl zijn vermeld, bij onvoldoende deelnemers niet door te laten gaan. Het minimaal aantal deelnemers verschilt per activiteit en wordt bepaald door Zing je Eigenwijs op basis van de te verwachten kosten en opbrengsten. Deelnemers die zich hebben opgegeven voor de betreffende cursus, training, workshop, zangles of andere activiteit, worden hierover uiterlijk vijf dagen van tevoren geïnformeerd indien deze niet doorgaat.

Zingjeeigenwijs.nl is een website van het bedrijf Zing je Eigenwijs te Utrecht, KvK-nummer: 30240055.
contact: zingjeeigenwijs@gmail.com

Laatste wijziging: 16 april 2018.

Disclaimer Zing je Eigenwijs

Laat zien en horen wie je bent