Eén-op-één zangcoaching

Je bent aanbeland op een oude en niet meer actuele pagina van Zing je Eigenwijs. Als je interesse hebt in werken met je stem en in zingen, kom ik graag met je in contact om te bespreken wat ik mogelijk voor je kan betekenen. Je kunt hier rechtsreeks een afspraak voor een gratis online kennismakingsgesprek met me boeken:

En hier kun je het actuele aanbod van Zing je Eigenwijs – Wisdom of a Woman’s Voice bekijken: Actueel aanbod Zing je Eigenwijs – Wisdom of a Woman’s Voice

Hieronder volgt informatie van niet meer actuele en niet langer aangeboden diensten van Zing je Eigenwijs (hierboven lees je hoe je het actuele aanbod kunt zien)


Eén-op-één zangcoaching

Een-op-een zangcoaching
Eén-op-één zangcoaching bij specifieke problemen

In heel beperkte mate heb ik op dit moment nog ruimte voor één-op-één zangcoaching. Er is nog plaats op vrijdagmiddag (Utrecht Leidsche Rijn) en op donderdagavond (Utrecht Voordorp).

Ik werk met zanger(es)sen van alle niveaus, die al langere tijd tegen specifieke dingen aanlopen bij het zingen en het gevoel hebben niet goed verder te komen. Dat kan zijn om een stem-technische reden, maar is vaak vooral omdat er een mentale of emotionele blokkade bij het zingen boven blijft komen. Door middel van een speciale coachingsmethode in combinatie met werken met de stem lukt het vaak om een dergelijke blokkade te transformeren, zodat er wel weer vooruitgang bij het zingen mogelijk is.

De één-op-één trajecten zijn passend voor jou, als je:

voelt dat je echt maar vast blijft lopen bij het zingen
diep van binnen wéét dat zingen makkelijker zou moeten zijn
voelt dat alle techniek die je hebt geleerd je eigenlijk belemmert
je zelf na lange tijd zingen nog altijd niet voelt dat je jezelf kunt zijn
 (extreme) angst voelt bij het zingen voor anderen
een groot trauma hebt opgelopen in je jeugd met betrekking tot            zingen (jij wilde vrolijk meezingen, en je werd de klas uitgestuurd        bijvoorbeeld)
voelt dat je een kunstje doet als je aan het zingen bent i.p.v. jezelf           uit te drukken door middel van je stem
na lange tijd zingen een totaal andere weg bent ingeslagen en je            nog niet goed weet hoe verder, of daar weining zelfvertrouwen in        voelt

Het gaat in deze trajecten dus om een specifiek gevoel of probleem wat je ervaart in je zang en wat een negatief bij-effect heeft op je zingen en performen/.

Hoe gaat het in zijn werk?

Weer trots op je stem

Een traject één-op-één zangcoaching begint altijd met een losse kennismaakingssesse, zodat we kunnen bekijken of een zangcoachingstraject bij mij op dit moment voor jou een passende manier is om verder aan jouw zingen te werken.  We bekijken aan de hand van jouw specifieke situatie hoe we het daarna verder invullen – vaak kiezen we voor een basistraject van 6 sessies, die we wekelijks of 2-wekelijks gaan doen samen. Per persoon en situatie zal behoefte bestaan aan onderzoeken wat er aan de hand is, oefenen met nieuwe manieren van zingen, gesprekken over de eigen ervaringen,  en zangles op een andere manier. Vaak gaat het om een combinatie van deze dingen. Aan de hand van een persoonlijk voor jou opgesteld stappenplan vullen we de sessies in.

Voel je dat een één-op-één zangcoachingstraject bij mij een logische volgende stap voor jou lijkt?

Dan maak ik graag een afspraak met je voor een losse kennismakingssessie – aan de hand van het werk wat we daarin samen doen brengen we in kaart wat jouw wens is t.a.v. je zingen en hoe we daar door middel van zangcoaching aan kunnen werken.

Praktische informatie één-op-één zangcoaching

  • Een één-op-één traject zangcoaching start met een losse kennismakingsles, waarin we bekijken wat het vervolgtraject kan zijn
  • Gemiddeld zijn 6 – 10 sessies nodig (waarvan meestal 4 follow up sessies verdeeld over een jaar) om weer helemaal zelf verder te kunnen met zingen.
  • De eerste 6 sessies vinden wekelijks of om de 14 dagen plaats.
  • Na deze 6 sessies bekijken we wat nodig is voor het vervolg.
  • Alle sessies duren (ongeveer) 1 uur.

Kennismakingssessie zangcoaching afspreken?

Neem contact met me op om een losse kennismakingssessie af te spreken:

e-mail: zingjeeigenwijs@gmail.com