Opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

Opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

Vanaf september 2019 ga ik bij  Zing je Eigenwijs van start met de allereerste groep van de opleiding Holistisch Adem&Stem Coach. Een opleiding voor professionals die stem, stemgebruik, zingen en adem willen leren inzetten binnen hun eigen vakgebied. Een unieke opleiding waar een aantal mooie tools bij elkaar komen: stem- en ademtechniek,  zingen, helende stem, stem en emoties, tonen, stemexpressie, bekrachtigende taal, lichaamsbewustzijn en coachingsvaardigheden met stem en adem.

Deze opleiding bestaat uit 2 delen: een basisopleiding van 10 bijeenkomsten en een vervolgopleiding van 10 bijeenkomsten (waarvan de laatste een examendag is, Diploma Holistisch Adem & Stemcoach).

Voor wie is de opleiding Holistisch Adem&Stem Coach?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die werken met mensen en  die als aanvulling op zijn of haar eigen vakgebied de adem en de stem op een professionele manier als coachingsmiddel wil gaan inzetten.  Hierbij valt te denken aan coaches, psychologen, yogadocenten en therapeuten. Wil je de opleiding gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling en je op die manier verder verdiepen in adem, de stem, spreken, zingen, helende stem en klank, dan ben je ook van harte welkom in de basisopleiding.  Hetzelfde geldt als je nog geen ervaring hebt in het werken met mensen op een eigen vakgebied. Dit is wel een voorwaarde voor het volgen van deel 2 van de opleiding.

Opleiding Holistisch Adem en Stemcoach

De opleiding Holistisch Adem&Stem Coach is ontstaan uit meer dan 20 jaar ervaring in het werken met werken met de prachtige middelen adem en stem vanuit een holistische visie in mijn eigen werk als (klassiek) zangsoliste, mijn zangschool en mijn adem- en stempraktijk, met zowel volwassenen en kinderen.

De kracht van coachen met adem en stem

Veel mensen geloven dat de stem en stemgebruik een min of meer vaststaand gegeven is, zoiets als lengte of haarkleur. Niets is echter minder waar. Een stem is ongelofelijk veranderlijk, want ze reageert op alles wat er in ons leeft. Onze stem is wie wij zijn in klank. Dat betekent, dat wij vaak stemmaskers gebruiken en daarvan zijn we ons heel vaak niet bewust.

Werken met de stem
Werken met de stem

Werken met de stem is een ongelofelijk mooie manier om expressie aan het diepste verlangen en de kern van ons wezen te geven. De stem liegt namelijk niet! De stem is onderdeel van ons lichaam als geheel, haar voertuig is de adem. Het is niet los van elkaar te zien.

Stem- en ademgebruik geeft ons veel informatie over onszelf en over de mensen waar we mee communiceren of als professional mee werken.  Het is een uiterst waardevolle aanvulling op gesprekken en coachingstechnieken, omdat we met stem en adem helemaal naar de ware expressie van het zelf gaan: de stem als expressie van emoties, maar ook de energie van de taal die wij gebruiken, onze woordkeuze, onze zinsopbouw, de hoeveelheid woorden die we gebruiken bijvoorbeeld.

Inhoud van de opleiding

De basisopleiding Holistisch Adem&Stem Coach vindt plaats op 9 tweewekelijkse dinsdagen vanaf september 2019 (data worden nog bekend gemaakt), telkens van 10.30 uur – 16.30 uur.

De vervolgopleiding start in februari 2020 en vindt eveneens plaats op 9 tweewekelijkse dinsdagen (data worden nog bekend gemaakt).

Je kunt het diploma Holistisch Adem- en Stemcoach van ZIng je Eigenwijs dus binnen één jaar afronden.

Centrum de Linde
Bijeenkomsten Opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

Elke opleidingsdag heeft een eigen thema op het gebied van adem, stem en coaching. We werken aan de basistechnieken van stem- en adem, zodat je na deze opleiding een goed beeld hebt van hoe de stem en de adem werken en hoe ze samenwerken, dit zelf ruimschoots hebt ervaren het weer verder kunt vertalen naar je eigen cliënten.  We werken met de spreek- en met de zangstem, technieken voor krachtig spreken en moeiteloos zingen komen ruimschoots aan bod. Een onderdeel van de opleiding is de helende stem – alle klank is trilling en met onze eigen stem kunnen we letterlijk dingen in beweging zetten, bij onszelf en bij de ander. Toningsoefeningen en adem en klankoefeningen maken hier onderdeel van uit. We werken aan lichaamsbewustzijn en aan bekrachtigende communicatie en je leert hoe je theatertechnieken kunt inzetten in je werk met cliënten.

Bij elk onderdeel is er een theoretisch deel en een praktisch deel, waarin je veel gaat oefenen met je medecursisten en door mij intensief begeleid wordt. Doel van deze basisopleiding is dat je je eigen stem  en adem op allerlei vlakken verkent en leert inzetten bij je persoonlijke ontwikkeling. Er wordt een begin gemaakt met het werken met proefcliënten als voorbereiding op het tweede deel van de opleiding.

Het tweede deel van de opleiding is gericht op het met de in de basisopleiding geleerde en zelf eigen gemaakte kennis oefenen met proefcliënten. Verder vindt verdieping plaats van het eigen stem- en ademwerk en komen coachingsvaardigheden uitgebreid aan bod.

Na de opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

Na het volgen van de opleiding Holistisch Adem&Stem Coach ontvang je het diploma Holistische Adem& Stem Coaching en ben je in staat om zelfstandig met jouw cliënten te werken met de adem en de stem als coachingsmiddelen.

Praktische informatie Opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

De eerstvolgende basisopleiding start in september 2019 en duurt tot januari 2020. Deel 2 van de opleiding start in februari 2020 en eindigt in mei/juni 2020.

De opleiding vindt plaats op de dinsdag, ongeveer tweewekelijks. Geplande startdatum voor de nieuwe opleidingsgroep is 17 september 2019 (datum kan nog wijzigen en overige data worden nog bekend gemaakt).

Data: worden nog bekend gemaakt voorjaar 2019
Tijd:  10.30 – 16.30 uur
Locatie: Hof van Barlo (Groenekan/Utrecht)
Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers (opleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers)
Kosten: Basisopleiding € 1285,– (exclusief 21% BTW); kosten vervolgopleiding € 1285,– (exclusief 21% BTW).

Aanmelden of meer informatie?

Wil je meer informatie of graag overleggen of de opleiding tot Holistisch Adem&Stem Coach past voor jou? Neem gerust contact met me op, ik bespreek graag de mogelijkheden met jou.

 e-mailzingjeeigenwijs@gmail.com
telefoon06 53171756 (Monique)

Be a voice not an echo (Albert Einstein)