Opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

Opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

Vanaf september 2018 ga ik bij  Zing je Eigenwijs van start met de allereerste groep van de opleiding Holistisch Adem&Stem Coach. Een opleiding voor professionals die stem, stemgebruik, zingen en adem willen leren inzetten binnen hun eigen vakgebied. Een unieke opleiding waar een aantal mooie tools bij elkaar komen: stem- en ademtechniek,  zingen, helende stem, stem en emoties, tonen, stemexpressie, bekrachtigende taal, lichaamsbewustzijn en coachingsvaardigheden met stem en adem.

Voor wie is de opleiding Holistisch Adem&Stem Coach?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die als aanvulling op zijn of haar eigen vakgebied de adem en de stem op een professionele manier als coachingsmiddel wil gaan inzetten.  Hierbij valt te denken aan coaches, psychologen, yogadocenten en therapeuten. Wil je de opleiding gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling en je op die manier verder verdiepen in adem, de stem, spreken, zingen, helende stem en klank, dan ben je ook van harte welkom.

Opleiding Holistisch Adem en Stemcoach

De opleiding Holistisch Adem&Stem Coach is ontstaan uit meer dan 20 jaar ervaring in het werken met werken met de prachtige middelen adem en stem vanuit een holistische visie in mijn eigen werk als (klassiek) zangsoliste, mijn zangschool en mijn adem- en stempraktijk, met zowel volwassenen en kinderen.

De kracht van coachen met adem en stem

Veel mensen geloven dat de stem en stemgebruik een min of meer vaststaand gegeven is, zoiets als lengte of haarkleur. Niets is echter minder waar. Een stem is ongelofelijk veranderlijk, want ze reageert op alles wat er in ons leeft. Onze stem is wie wij zijn in klank. Dat betekent, dat wij vaak stemmaskers gebruiken en daarvan zijn we ons heel vaak niet bewust.

Werken met de stem
Werken met de stem

Werken met de stem is een ongelofelijk mooie manier om expressie aan het diepste verlangen en de kern van ons wezen te geven. De stem liegt namelijk niet! De stem is onderdeel van ons lichaam als geheel, haar voertuig is de adem. Het is niet los van elkaar te zien.

Stem- en ademgebruik geeft ons veel informatie over onszelf en over de mensen waar we mee communiceren of als professional mee werken.  Het is een uiterst waardevolle aanvulling op gesprekken en coachingstechnieken, omdat we met stem en adem helemaal naar de ware expressie van het zelf gaan: de stem als expressie van emoties, maar ook de energie van de taal die wij gebruiken, onze woordkeuze, onze zinsopbouw, de hoeveelheid woorden die we gebruiken bijvoorbeeld.

Inhoud van de opleiding

De opleiding Holistisch Adem&Stem Coach vindt plaats op 8 dinsdagen van september 2018  tot en met april 2019 telkens van 10.30 – 16.30 uur.

Centrum de Linde
Bijeenkomsten Opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

Elke opleidingsdag heeft een eigen thema op het gebied van adem, stem en coaching. We werken aan de basistechnieken van stem- en adem, zodat je na deze opleiding een goed beeld hebt van hoe de stem en de adem werken en hoe ze samenwerken, dit zelf ruimschoots hebt ervaren het weer verder kunt vertalen naar je eigen cliënten.  We werken met de spreek- en met de zangstem, technieken voor krachtig spreken en moeiteloos zingen komen ruimschoots aan bod. Een onderdeel van de opleiding is de helende stem – alle klank is trilling en met onze eigen stem kunnen we letterlijk dingen in beweging zetten, bij onszelf en bij de ander. Toningsoefeningen en adem en klankoefeningen maken hier onderdeel van uit. We werken aan lichaamsbewustzijn en aan bekrachtigende communicatie en je leert hoe je theatertechnieken kunt inzetten in je werk met cliënten.

Bij elk onderdeel is er een theoretisch deel en een praktisch deel, waarin je veel gaat oefenen met je medecursisten en door mij intensief begeleid wordt. Onderdeel van de opleiding is het zelfstandig oefenen met proefcliënten met de behandelde stof en het schrijven van een eindverslag.

Na de opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

Na het volgen van de opleiding Holistisch Adem&Stem Coach ontvang je het diploma Holistische Adem& Stem Coaching en ben je in staat om zelfstandig met jouw cliënten te werken met de adem en de stem als coachingsmiddelen.

Praktische informatie Opleiding Holistisch Adem&Stem Coach

De eerstvolgende opleiding start in september 2018 en duurt tot april 2019.

De opleiding vindt plaats op 8 dinsdagen telkens van 10.30 – 16.30 uur.

Data: 18 september, 16 oktober, 13 november en 11 december 2018, 22 januari, 26 februari, 26 maart en 30 april 2019 (examen).
Tijd:  10.30 – 16.30 uur
Locatie: Hof van Barlo (Groenekan/Utrecht)
Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers (opleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers)
Kosten: € 1044,– (exclusief 21% BTW, en inlcusief lunch, versnaperingen, koffie en thee en lesmateriaal)

Aanmelden of meer informatie?

Wil je meer informatie of graag overleggen of de opleiding tot Holistisch Adem&Stem Coach past voor jou? Neem gerust contact met me op, ik bespreek graag de mogelijkheden met jou.

 e-mailzingjeeigenwijs@gmail.com
telefoon06 53171756 (Monique)